Pamätník- Lev

Pamätník víťaznej bitky s Turkami, ktorá sa odohrala v r. 1652 na veľkovozokanskom poli, je jedinou monumentálnou pamiatkou tohto druhu na území Slovenska pripomínajúcou kruté protiturecké boje. Touto prvou veľkou víťaznou bitkou došlo k zvratu v tureckej okupácií naších území a preto pamätník má význam minimálne pre celú strednú Európu. Táto významná udalosť mala priamy vplyv na všetky národy bývalej Habsburskej monarchie. Z uvedeného dôvodu

sú cieľovými skupinami najmä návštevníci zo strednej Európy a Slovenska, ktorým je potrebné pripomínať ich vlastné dejiny.V roku 1734 tu bol na pamiatku tohto víťazstva  a na česť padlým postavený kamenný obelisk. V roku 1896 bol vymenený za bronzového leva od sochára Vojtecha Markupa. Súsošie leva v obrannom postoji, ktorý prednou labou dlávi tureckú vojnovú zástavu, predstavuje dnešný pamätník víťazstva nad Turkami. Bližšia špecifikácia tu.