Zámok Topoľčianky

Pôvodne protiturecká pevnosť bola v 16. stor. prestavaná na renesančný zámok a jeho južné krídlo v 19. stor. na klasicistický trakt, ktorý sa považuje za jeden z najkrajších a najčistejších architektonických prejavov klasicizmu na Slovensku. Súčasťou Zámku je kaplnka z roku 1662, ktorá je aj v súčasnosti významným pútnickým miestom.

Zámok bol v minulosti letným sídlom cisárskej rodiny Habsburgovcov, po 1. svetovej vojne slúžil ako letné prezidentské sídlo. Súčasťou zámku je aj bohatá historická knižnica, ktorá je jednou z mála zachovaných zámockých knižníc na Slovensku. V muzeálnej expozícii Zámku sa nachádza množstvo vzácneho dobových predmetov. Bližšia špecifikácia tu.