Národopisné múzeum Obce Topoľčianky

Zbierka predmetov, ktoré nám hovoria o spôsobe života našich predkov bola založená manželmi prom. ped. ANNOU LUKÁČOVOU  a Ing. JOZEFOM LUKÁČOM, CSc. Obsahuje historické predmety zo života vidieckych ľudí z prelomu 19.-20. storočia.. Miestne Národopisné múzeum má 452   exponátov a  je zaregistrované v evidencii zariadení, ktoré majú charakter múzejnej prezentácie pod registračným číslom ZMP 16/2010. Bližšia špecifikácia tu.