Rodák Doc. Dr. Ing. Vladimír Valach 

V r.1976 v Paríži založil prvú repr. ČS obchodnej banky, v rámci ktorej pôsobil vo Francúzku do r.1981. Pôsobil vo významných funkciách a okrem iného sa zaslúžil o vznik Slovenskej národnej banky. Bližšia špecifikácia tu.