Folklórne pásmo Sľažianska svadba

Svadobné zvyky a tradície zo Sľažian a blízkeho okolia obce. Po prvý krát sa so zozbieranými zvykmi predstavili v roku 1984.. Sľažianska svadba je zbierkou tradičných zvykov od odobierky mladej nevesty a zaťa od rodičov, cez predsobášne zvyky , odobratie party a začepenie nevesty, či žartovné povedačky počas svadobnej hostiny. Obohatená je svadobnými i žartovnými piesňami z blízkeho okolia. Bližšia špecifikácia tu.