Kaštieľ v obci Skýcov

Renesančný kaštieľ bol postavený po roku 1663. Do polovice 19. storočia ho vlastnil knieža Furst August Odeschalchi. Na kaštieli, ktorý vyhorel v roku 1886 bola v roku 1888 urobená generálna oprava v štýle stredovekého hradu. Zrekonštruovaný kaštieľ získal vodnú priekopu, nad ktorou bol aj padací most. V roku 1893 odkúpil celý majetok arcivojvoda Augustín Habsburský z Topoľčianok, a ten si ho pripojil k svojmu topoľčianskemu panstvu. Augustín Habsburský vlastnil majetok až do roku 1920. V roku 1920 prechádza celý majetok spolu s kaštieľom do vlastníctva štátu. Bližšia špecifikácia tu.