Kostol sv. Martina

Kostol sv. Martina je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Zapísaný je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Neskorobarokový objekt je datovaný od roku 1792. Zvláštnosťou tejto sakrálnej stavby je, že nemá vežu a zvony sú umiestnené v samostatnej stavbe vedla kostola. Počas I. Sv. vojny boli odvezené obidva zvony na roztavenie, no starší bol ako starožitnosť vrátený a doposiaľ slúži. Bližšia špecifikácia tu.