Barokový kaštieľ

Pôvodne barokový kaštieľ zo začiatku 18. storočia s rokokovou úpravou z čias okolo roku 1750. Bol renovovaný začiatkom 20. storočia. Patril rodine Bacskády. Jednopodlažná dvojtraktová budova v pôdoryse do L. Na hlavnej fasáde s plytkým trojosovým rizalitom a s bosovanými lizénami. Nad oknami rizalitu štukované rokokové frontóny. Arkády dvorovej fasády čiastočne zamurované.
V miestnostiach valené klenby s podkasanými lunetami a v chodbách krížové hrebienkové klenby. Bližšia špecifikácia tu.