Zubria zvernica

V minulosti slúžil objekt pri záchrane zubra , ako druhu. V súčasnosti sa areál Zubrej zvernice využíva na environmentálne účely. Bližšia špecifikácia tu.