Turecký pamätník

Na dolnom konci obce sa nachádza zvyšok kamenného štvorcového podstavca, na ktorom bol vraj osadený liatinový stĺp. Nápis bol nečitateľný už v 19. storočí. Pamätník, podľa ústnej tradície, pochádza z čias tureckých nájazdov a bol postavený na pamiatku nitrianskeho kanonika a jeho družiny. Na tomto mieste ich zavraždili Turci, ktorí ich prepadli na ich ceste do kláštora v Hronskom sv. Beňadiku. Bližšia špecifikácia tu.