Rebríkový tanec

Rebríkový tanec bol súčasťou ľudovej kultúry obce Ladice. Bližšia špecifikácia tu.