Kostol sv. Juraja

Kostolík je pravdepodobne  najstaršou zachovanou predrománskou architektonickou pamiatkou na Slovensku. Prvá zmienka o  kostolíku je v Zoborskej listine z roku 1113. Podľa výskumu názvu tunajšej lokality uvedenej v listine prišli odborníci k záveru, že Kostoľany ako sídlisko s kostolom existovali už v 10. storočí. Bližšia špecifikácia tu.