Hradisko

V období staršej doby železnej bolo v Tribečskom pohorí vybudované výšinné opevnené sídlo – hradisko v polohe Veľký a Malý Lysec. V teréne sú dodnes viditeľné stopy po opevnení hradiska v podobe systému valov a priekop, hradby s kamennou plentou z nasucho kladených kameňov, ako aj pozostatkami vstupnej brány. V polohe Malý Lysec boli dve predhradia, na druhom sa nachádzali obytné a pravdepodobne aj hospodárske objekty. Bližšia špecifikácia tu.