Gajdošské slávnosti

Pri zrode tradície gajdošských fašiangov stáli v 70. rokoch minulého storočia predstavitelia obce a aktívny občania z folklórnej skupiny Turňa, ktorí si ako prví uvedomili, že smrťou posledného gajdoša v obci zanikne i tento druh umenia nielen v regióne. Preto vyvinuli veľké úsilie zachovať toto umenie pre nasledovné generácie, ktoré bolo zavŕšené vznikom tradície prezentovať gajdošov a ich umenie v rámci fašiangových slávností. Bližšia špecifikácia tu.