Kostol Povýšenia svätého kríža

V roku 1930 bol svojpomocou občanov postavený kostol a následne sa v roku 1931 konala vysviacka kedy bol zasvätený Povýšeniu Svätého Kríža. Bližšia špecifikácia tu.