Kostol Ružencovej Panny Márie

Kostol bol svojpomocne obyvateľmi obce postavený v roku 1961. Bližšia špecifikácia tu.