Prírodná galéria umeleckej keramiky

V areáli Kaštieľa Pustý Chotár v Beladiciach bola v piatok 31. augusta 2007 slávnostne otvorená Prírodná galéria umeleckej keramiky. Galéria nadväzuje na medzinárodné keramické workshopy, ktoré sa konali v areáli kultúrnej pamiatky SR v rokoch 1999-2009. Workshop si postupne vybudoval na Slovensku aj v zahraničí dobré meno a stal sa renomovaným umeleckým podujatím. Ôsmich ročníkov sa zúčastnilo viac ako 50 umelcov z 22 krajín celého sveta. Bližšia špecifikácia tu.