Janko Kráľ

Slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. Významnú časť svojho života prežil v Zlatých Moravciach, kde aj zomrel.

Prvý pamätník J. Kráľa v Zlatých Moravciach bol odhalený v roku 1959 v parku za Mestským kultúrnym strediskom, v súčasnosti je v múzeu v Zlatých Moravciach. Tento bol nahradený v parku novým pamätníkom  od akademického sochára Kulicha. Bližšia špecifikácia tu.