Spečený val

Fossa giganteum - valy sa tiahnu od Štiavnických vrchov k Dunaju. V roku 1977 vykonal výskum valu T. Kolník v k. ú. Žemberovce v chotárnej časti Čriepeš. Definitívnu odpoveď na dobu vzniku valu nedal ani tento výskum. Bližšia špecifikácia tu.