Pivnice, únikové cesty, podzemné chodby

V súčasnosti sú tieto podzemné priestory využívané ako vínne pivnice. Účel ich vzniku je doteraz neobjasnený. Podľa ústnej tradície slúžili ako únikové chodby v čase tureckej prítomnosti v 16. a 17. storočí. Chodba pri kaštieli mala slúžiť na únik panstva a podzemný priestor v strede obce vraj slúžil ako úkryt obyvateľov obce. Bližšia špecifikácia tu.