Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina

Dolina hlboko zarezaná do andezitového podložia Ipeľskej  pahorkatiny s prudkými svahmi a miestami so stenami vysokými 20 - 30 m.Bližšia špecifikácia tu.