Reformovaný kostol

Kostol reformovaný klasicistický, postavený po roku 1806 s použitím zvyškov starého kostola z roku 1716. Veža je z roku 1840, v kostole sa nachádza  kalich datovaný na rok 1738. Bližšia špecifikácia tu.