Hrad

Hrad obce Vyškovce mohol byť postavený v rokoch 1303 – 1312. Kráľ Karol v roku 1312, po bitke pri Rozhanovciach, ho obliehal, ale neúspešne. Jeho význam postupne upadal a vpriebehu dejín mal viacero vlastníkov.  Zachovali sa z neho už len nepatrné zvyšky. Bližšia špecifikácia tu.