Kostol sv. Martina

Farnosť tu bola už pred rokom 1278, ale písomné záznamy sú až z roku 1332. Pôvodný románsky rímskokatolícky kostol z roku 1278 sa od roku 1655 stal filiálnym kostolom reformovanej cirkvi v Loku. Kostol viackrát vymenil vlastníkov v z rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi. Od roku 1714 je  definitívne katolíckym kostolom. Za 59 rokov striedavého vlastníctva, po ktorých konečne prestali konflikty, bol už kostol zdevastovaný. Bližšia špecifikácia tu.