Kostol Svätých Anjelov strážcov

V obci je rímskokatolícky kostol Svätých anjelov strážcov z roku 1715. Bližšia špecifikácia tu.