Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Kaplnka neskorobaroková z r. 1778. Bližšia špecifikácia tu.