Pamätník

19. apríla 1849 sa pri Tekovských Lužanoch odohralo jedno z najkrvavejších bojových stretnutí, medzi maďarskými honvédmi a cisárskymi vojakmi, v revolučných rokoch 1848/1849. Na počesť víťazstva revolučných vojsk  a padlých vojakov bol v roku 1876 postavený v obci pamätník, ktorý je v súčasnosti chránenou kultúrnou pamiatkou. Bližšia špecifikácia tu.