Kostol Panny Márie Ružencovej

Kostol Panny Márie Ružencovej z roku 1957. Bližšia špecifikácia tu.