Evanjelicko-reformátsky kostol

Evanjelicko-reformátsky kostol z roku 1797. Bližšia špecifikácia tu.