Zvonica

K historickým pamiatkám našej obce patria Zvonica so sochami p. Márie a sv. Bernardety. Bližšia špecifikácia tu.