Kostol

Reformovaný, barokový kostol z roku 1750, prestavaný v roku 1908.Bližšia špecifikácia tu.