Pamätník - busta cisára Marca Aurelia

Cisár Marcus Aurelius, v r. 172-174 po Kr. počas markomanských vojen, v ktorých na našom území bojovali Rimania proti Germánom, písal svoje filozofické dielo „Hovory k sebe samému“. Je v ňom poznámka „ písané v krajine Kvádov nad Granuou “. Je to najstaršie známe literárne dielo, ktoré vznikalo na území Slovenska. Na pamiatku tejto udalosti, dňa 19. novembra 2014 bola odhalená busta cisára Marca Aurelia. Bližšia špecifikácia tu.