Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol začali stavať v roku 1767. Stavaný je z kameňa a tehál. Má klasicistický štýl, jeho veža je vysoká 40 m. Hlavný oltár je z roku 1805. Bližšia špecifikácia tu.