Historické pivnice

V Rybníku sú veľmi zaujímavé a pôsobivé staviteľské pamiatky. Sú to pivnice ručne vyhĺbené do pieskového podložia, predstavujúce svedectvo pracovnej vynaliezavosti a húževnatosti vinohradníckych rodov. Pivnice sú súčasťou vinohradníckych domčekov, majú dĺžku od 3 – 17 m, šírku 2,5 – 3 m, klenbový profil. Bližšia špecifikácia tu.