Kostol sv. Mikuláša

Najvýznamnejšou stavbou mesta je rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša. Je to prekrásne gotické architektonické dielo pozostávajúce z dvoch lodí s pozoruhodnou sieťovou klenbou a pôvodným vnútorným zariadením. Okolo roku 1400 pristavili k pôvodnej dispozícii severnú bočnú loď. Pôvodne boli presklené farebnými sklami, tak ako okná v presbytériu. Od čias reformácie boli lode oddelené súvislým múrom, až do roku 1940. Chrám mal pôvodne dve veže. Väčšia bola nad sanktuáriom. Mala 24 okien a ukončovala ju trojitá plechová kupola. V časoch tureckého nebezpečenstva slúžila ako pozorovateľňa. Poškodilo ju zemetrasenie v 16. storočí. V roku 1585 ju spevnili železnými sperami. Takto predĺžili jej životnosť o 280 rokov. V roku 1867, keď hrozilo nebezpečenstvo jej zvalenia, ju rozobrali. Jej zvyšky sú viditeľné na povale i dnes. Hlavný oltár Ukrižovania z konca 15. storočia nie je celkom jasne zatriedený do slohových prúdov. V kostole sa nachádza len jeden barokový oltár sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia. Má stĺpovú architektúru konkávne komponovanú, so sochami sv. Jozefa, sv. Jána Nepomuckého a sv. Petra. Baroková je i kazateľnica z prvej polovice 18. storočia. Na parapete rečnišťa sú sochy cirkevných otcov. Baldachýn nesený akantovými volútami zdobí päť sôch. Bližšia špecifikácia tu.