Pamätná izba Zsigmonda Zalabaiho

Pamätná izba Zsigmonda Zalabaiho v ktorej je umiestnený  pôvodný nábytok a inventár spisovateľa.

Zsigmond Zalabai bolkritik a  literárny historik. Na začiatku sedemdesiatych rokov bol redaktorom literárneho časopisu Irodalmi Szemle, potom bol vedúcim redaktorom vo Vydavateľstve Madách. V roku 1981 sa stal kandidátom literárnych vied. Jeho literárnu prácu dvakrát ocenili (1981, 1990) Madáchovou cenou a v roku 1996 bol ocenený s cenou  Združenia Slovenských spisovateľských organizácií. Bližšia špecifikácia tu.