Skalka

Umelo vytvorená zrúcanina, ktorú vybudoval Viktor Benkovich v tridsiatych rokoch 20. storočia. Bližšia špecifikácia tu.