Pamätník - rozhľadňa na Vápniku

Na vrchu Vápnik  ležiacom približne 5 km od Levíc stála rokoch 1944 – 1945 štábna pozorovateľňa 2. Ukrajinského frontu a jeho veliteľa, maršala R. J. Malinovského. Pozorovateľňa zohrala úlohu pri riadení oslobodzovacích bojových operácií 2. svetovej vojny, konkrétne tzv. Bratislavsko-Brnianskej operácie, ktorá priniesla slobodu veľkej časti Slovenska vrátane hlavného mesta Bratislavy. Pôvodná pozorovateľňa sa nezachovala, preto v roku 1960 tu bol postavený pamätník, ktorý má onú historickú udalosť symbolizovať. Táto stavba bola v rokoch 2013 – 2015 zrekonštruovaná a dnes patrí k najvýznamnejším samostatne stojacim murovaným pamätníkom-rozhľadniam na Slovensku. Z jej vrcholu sa naskytá krásny výhľad na Levice, Štiavnické vrchy, rieku Hron, atómovú elektráreň v Mochovciach, i do Maďarska. Bližšia špecifikácia tu.