Kostol sv. Anny

Na cintorínskom kopci vypínajúcom sa nad obcou stojí rímskokatolícky kostolík sv. Anny. Bol postavený začiatkom 18. stor. v barokovom slohu a vysvätený r. 1742. Kostol mal kedysi aj drevenú vežu, ale táto časom zanikla. Drevená kazateľnica je baroková a pochádza z 2. polovice 18. stor. Z toho istého obdobia pochádza aj svätenička z červeného mramoru. Hlavný oltár pochádza z 19. stor. Bližšia špecifikácia tu.