Drevená zvonica

Pri kostole dnes stojí tesaná drevená zvonica so šindľovou strechou z r. 1752 a vnej osadený barokový zvon odliali v Ostrihome. Bližšia špecifikácia tu.