Súsošie zvestovania so sochou Panny Márie a Archanjela Gabriela v životnej veľkosti

Pred osadením súsošia sa celý pôvodne zanedbaný priestor zrekultivoval na oddychovú zónu s parkom,  chodníkmi a parkoviskom. Bližšia špecifikácia tu.