Socha Sv. Michala Archanjela

Miesto osadenia tejto sochy je na bývalom smetisku, ktoré špatilo túto časť obce. Pred osadením sochy sa celý priestor smetiska zrekultivoval na malý dedinsky park. V roku 2007 sa park doplnil  o atypické lavice symbolizujúcimi desať Božích prikázaní, (tiež dielo sochára Mgr. Petra Meszároša) a obec priestor doplnila  malým detským kútikom s preliezkami. Bližšia špecifikácia tu.