Slovenská brána- symboly a dominanty obce

Veľká 3,5 m vysoká a 3 m široká bronzová plastika je ukotvená medzi dvoma skalami rybnickou a kozárovskou skalou a pod ňou je znázornená rieka Hron. Toto dielo symbolizuje Slovenskú bránu, to je vstup do Kozároviec od Tlmáč, kde sa  rieka Hron prediera medzi dvoma skalami a navždy opúšťa Slovenské hory.

Na plastike sú plasticky znázornené všetky dominanty obce od kostola cez školu, sochy až po stanicu a zároveň v jej vrchnej časti sú napísane mená padlých kozárovčanov v 1. a 2. svetovej vojne. Bližšia špecifikácia tu.