Kostol Sv. Filipa a Jakuba

Kostol patrí k hlavným dominantám celej obce. Súsošie pred kostolom s vydláždenou plochou na ktorej sú lavičky tvorí oddychovú zónu. Bližšia špecifikácia tu.