Reformovaný kostol

Reformovaný kostol bol postavený v r. 1785 bez veže. Zvon bol umiestnený v drevenej zvonici. Bližšia špecifikácia tu.