Kostol sv. Juraja

Rímsko-katolícky kostol v románskom slohu z 13. storočia je kultúrnou pamiatkou. Bližšia špecifikácia tu.