Rodák Jozef Šošoka

Bol slovenský džezový hudobník. Pôvodným povolaním pedagóg. Nestor a propagátor džezu na Slovensku. Získal niekoľko významných ocenení, medzi inými aj americkú cenu Leo Danihelsa za hudbu. Slovenský hudobný fond mu udelil Cenu za celoživotné dielo, propagáciu džezu doma i v zahraničí a za vernosť džezu. Bližšia špecifikácia tu