Pamätník J. Palárikovi a F. R. Osvaldovi

Pamätník bol odhalený v roku 2007.

JÁN PALÁRIK  bol katolícky kňaz, národný dejateľ, dramatik, redaktor a publicista, politik, spisovateľ.

FRANTIŠEK RICHARD OSVALD bol katolícky kňaz, spisovateľ, redaktor prekladu Svätého písma, publicista, literárny historik a organizátor kultúrnej činnosti. Bol spoluzakladateľ a člen Výboru Spolku sv. Vojtecha, postupne v ňom pôsobil vo viacerých funkciách a bol aj predseda Matice slovenskej a podpredseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Bližšia špecifikácia tu.