Sinkó Ferenc

Narodil sa v Hrkovciach v roku 1912. Študoval na Gymnázií v Šahách. maturoval v roku 1931. Ďalej študoval na Karlovej univerzite v Prahe. Už ako študent začal publikovať v novinách a v časopisoch. Pôsobil v nich aj ako redaktor. Písal básne, novely, články. Neskoršie aj knihy, romány, divadelné diela. Bol aj prekladateľom slovenskej, českej, poľskej aj francúzskej literatúry. A dokonale ovládal aj latinský jazyk. Najdlhšie pôsobil v Budapešti, kde aj zomrel a je pochovaný. Na cintoríne v Hrkovciach má pamätnú tabuľu. Bližšia špecifikácia tu.

 

Obec nemá k dispozícií fotografie spisovateľa.