Kaplnka narodenia Panny Márie

Kostolík postavili pravdepodobne v 13. Storočí. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1251. Pôvod stavby nie je bezpečne potvrdený, keďže sa tu zatiaľ nerobil odborný výskum. Podľa dispozície stavby, jej polohy i orientácie v smere východ – západ sa predpokladá, že sa jedná o typickú románsku stavbu neveľkých rozmerov s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou.

Pravdepodobne v období baroka bol kostolík obnovený, loď dostala novú klenbu a osvetlenie kostolíka riešili rozšírením okien na južnej strane a vytvorením dvoch nových okenných otvorov v severnej stene lode.

Stavba prešla aj ďalšími stavebnými úpravami, naposledy v roku 2012. Bližšia špecifikácia tu.